Społeczeństwo informacyjne

Witaj na stronie poświęconej zagadnieniom społeczeństwa informacyjnego.  Została ona oparta o dwa raporty, które przygotowałem w ramach projektów uczelnianych. Dotyczą one zagadnień związanych z:

  1. Nauczaniem na odległość
  2. Koniecznością dopasowania oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne

Powszechnie wiadomo, iż rozwój cywilizacji i gospodarki jest pochodną potencjału intelektualnego społeczeństwa. Dynamika rozwoju zależna jest od sposobów i metod dostarczania wiedzy, a także jej jakości. To te czynniki decydują w dużym stopniu o osiągnięciu sukcesu gospodarczego, przez co wymuszają ciągłe inwestowanie w kształcenie i podnoszenie kompetencji obywateli.

Aby przekaz wiedzy był skuteczny, nie wystarczają już stosowane od najwcześniejszych wieków metody jej przekazu. Ze względu na potężną ilość informacji otrzymywanych przez nasz mózg każdego dnia, należy urozmaicać treść i przekaz, aby nie zostały one zignorowane przez odbiorców. A stawka jest wysoka, zważywszy szczególnie na to, iż w obecnych czasach w ciągu jednego dnia człowiek odbiera tyle bodźców i rejestruje tyle informacji, ile przyswajałby w czasach średniowiecza w ciągu całego życia.

Na pomoc przychodzi tutaj e-learning, czyli metoda przekazu treści dydaktycznej oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i internetu. Metodyka ta umożliwia nie tylko zastosowanie interesujących materiałów audiowizualnych, ale również różnego rodzaju quizów, gier i zabaw pobudzających myślenie i kreatywność. Zważywszy dodatkowo na możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy, okazuje się iż ta technologia ma olbrzymi potencjał edukacyjny.

Przy opracowywaniu tej pracy, starałem się korzystać z najbardziej rzetelnych, ogólnodostępnych źródeł, których spis zamieściłem na podstronie bibliografii.

Zachęcam do zapoznania się z zawartością strony i dyskusji w komentarzach!